Post Tagged with: "Chữa bệnh tự nhiên"

 
  • Truyền thuyết về câu kỷ tử chữa bệnh

    Truyền thuyết về Rau Khởi tử

    Ngày xưa mình rất thích đọc truyện chưởng bởi trong đó thường hay có những cây, quả thần kỳ, kiểu như nhân sâm, linh chi nghìn năm hút được linh khí của trời đất, hoặc là tình cờ rơi xuống huyệt động hái được quả tiên ăn xong phát phi thân, nhún mình bay vèo vèo … Chắc thế cho […]