Post Tagged with: "Triết lý cuộc sống"

 
  • Đứng dậy sau vấp ngã

    35 Lời khuyên “Quý Như Vàng” của các bậc cổ nhân Nhật Bản

    Người Nhật gần như đã đạt đến chân – thiện – mĩ. Do đó những lời khuyên của các bậc cổ nhân Nhật Bản luôn quý giá như vàng ròng, phải học cho thấm. Cùng đọc và ngẫm những câu nói sau nhé: 1. Nếu một vấn đề có thể giải quyết, thì bạn chẳng cần phải nghĩ mãi về […]